5° giornata Lega Five FIFS

mar
06
Dic2016

Lainate Futsal - Isan Group

Martedì 6/12 Ore 20,45

Palacairoli, via Cairoli 32, Lainate (MI)

 

L'Atletico Lombardo - AG Turbo Chiocciole Novara

Martedì 6/12 Ore 22,15

Palacairoli, via Cairoli 32, Lainate (MI)

 

Ticinia Novara - Team Ticino

Martedì 6/12 Ore 21,45

Palasport Dal Lago, Viale John Fitzgerald Kennedy 34, Novara (NO)

ritorna all'elenco degli eventi